Urząd postawił zarzuty 5 przedsiębiorcom.

Podejrzenia UOKiK dotyczą przetargu na zimowe utrzymanie i pozimowe oczyszczanie dróg oraz letnie utrzymanie czystości w Tychach w latach 2015-2018. Najkorzystniejszą i jednocześnie najtańszą ofertę złożyło wówczas konsorcjum dwóch spółek: Bio-Ekos z Nowego Chechła oraz Eko Ogród z Tychów. Nie uzupełniło jednak niezbędnych dokumentów i tym samym nie podpisało umowy.

UOKiK podejrzewa, że było to celowe działanie, którego celem był wybór przez zamawiającego droższej oferty innego konsorcjum, firm: V&T z Tarnowskich Gór, Master Odpady i Energia z Tychów oraz An-Eko z Tychów.

Przeprowadziliśmy przeszukania w siedzibach spółek i znaleźliśmy dowody, które mogą wskazywać na zawarcie zmowy przez konsorcja. Miasto mogło stracić na takim działaniu nawet kilka milionów złotych

– oświadczył prezes UOKiK Marek Niechciał. Za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję grozi kara finansowa do 10 proc. obrotu.