Pan prezes Krupiński po prostu zrezygnował, to nie była dymisja, która została mu udzielona, to była jego suwerenna decyzja - podjął taką decyzję - zrezygnował z funkcji prezesa banku, ma do tego przecież pełne prawo

- powiedział w radiowej "Trójce" Sasin.

Przypomniał, że bank w wydanym jeszcze w piątek wieczorem komunikacie przekazał, że odejście prezesa Krupińskiego jest związane z jego dalszymi planami zawodowymi, które chciałby kontynuować za granicą. - Nie ma tutaj żadnej sensacji, nie ma żadnej "miotły", nie ma żadnych walk frakcyjnych - powiedział Sasin.

Pytany o jego wpływ, jako ministra aktywów państwowych, na obsadę stanowisk spółek, powiedział, że ma wpływ w takim zakresie, że jest "reprezentantem właściciela".

"Właścicielem jest tutaj Skarb Państwa, albo w całości (...)spółek, albo w części" - powiedział. "Ten wpływ ministra jest i od tego nie będę uciekał i tutaj chcę działać absolutnie przy otwartej kurtynie" - dodał.

"Jeśli chodzi o składy zarządów, to (...) są to decyzje rad nadzorczych, nie mam zamiaru niczego zmieniać w tej procedurze" - mówił. Zauważył, że dotyczy ona wyborów szefów spółek, zarządów w procesie konkursów. Jego zdaniem jest to procedura przejrzysta, dająca szansę na wybór najbardziej kompetentnych zarządzających. "I to się rzeczywiście w poprzednich kadencji udało - mamy dzisiaj bardzo sprawne zarządy" - dodał.

Bank Pekao podał w piątek, że jego dotychczasowy prezes Michał Krupiński złożył rezygnację ze skutkiem natychmiastowym. Kierował on bankiem od czerwca 2017 r. Krupiński motywował swoją decyzję chęcią kontynuowania kariery poza Polską.

Rada nadzorcza banku powołała w piątek dotychczasowego wiceprezesa Marka Lusztyna na funkcję prezesa Pekao - pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz z chwilą uzyskania takiej zgody. Rada przekazała, że do chwili spełnienia tego warunku, od którego uzależnione jest powołanie Lusztyna na funkcję prezesa, Rada Nadzorcza banku powierzyła mu kierowanie pracami zarządu banku. Jak podaje bank, Lusztyn jest związany z Grupą Banku Pekao S.A. od blisko 20 lat.

Bank Pekao został założony w 1929 r. posiada ok. 200 mld zł aktywów i kapitalizację rynkową na ok. 28 mld zł. Obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych oraz co drugą korporację w Polsce. Od 1998 r. Pekao jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed).