"To pierwsza taka aukcja w Polsce. Ten, kto ją wygra, będzie mógł się stać na dwa lata honorowym patronem wybitnych dzieł z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Chcemy, aby to wydarzenie miało charakter cykliczny i odbywało się rok w rok” – powiedziała PAP Karolina Toczek-Wieczorek, dyr. Stowarzyszenia Przyjaciele Muzeum Narodowego w Warszawie, które współorganizuje aukcję.

Na "adopcyjną" aukcję będzie wystawionych 24 obrazów, w tym m.in. "Stańczyk" Jana Matejki, "Sierota z Poronina" Władysława Ślewińskiego, "Męczeństwo św. Sebastiana" Cecca del Caravaggia czy "Lassitude/Znużenie" Tamary Łempickiej.

Do pięciu obrazów pięć warszawskich restauracji przygotuje tematyczne kolacje, m.in. do "Kuropatw" Józefa Chełmońskiego, „Męczeństwa św. Sebastiana" Cecca del Caravaggia, "Tancerza" Eugeniusza Zaka.

Aukcja adopcji to połączenie przyjemności zaadoptowania ulubionego obrazu oraz pożytku, czyli przekazania środków na potrzeby Muzeum Narodowego w Warszawie. Adopcja może być również prezentem dla bliskich. Dzieło sztuki zaadoptować może nie tylko osoba prywatna, ale także firma

- zaznacza Paweł Kastory, prezes Stowarzyszenia Przyjaciele Muzeum Narodowego w Warszawie.

Donator otrzyma specjalny "certyfikat adopcji", a obok dzieła przez dwa lata będzie wisiała tabliczka z informacją o adopcji. Treść tabliczki jest ustalana ze Stowarzyszeniem Przyjaciele MNW.

Wygrywający licytację wybranego dzieła zostają automatycznie członkami stowarzyszenia o statusie Patrona, co gwarantuje możliwość nieograniczonego wstępu na wystawy stałe i czasowe w MNW i jego oddziałach. Patroni są też zapraszani na specjalne oprowadzania kuratorskie i pokazy konserwatorskie.

Aukcja odbędzie się w poniedziałek 2 grudnia o godz. 19 w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Warszawie. Wydarzenie jest organizowane w ramach czwartej edycji przedsięwzięcia "Spragnieni Piękna". Licytację poprowadzi prezes domu aukcyjnego Desa Unicum, Juliusz Windorbski. Desa jest współorganizatorem wydarzenia.

Dochód z aukcji zostanie przekazany w całości na rzecz Muzeum Narodowego w Warszawie.

"Skarby Muzeum Narodowego w Warszawie. Aukcja Adopcji": 2 grudnia 2019, godz. 19. Muzeum Narodowe w Warszawie.