W czwartek wieczorem Sejm głosował nad wyborem sędziów do TK. Klub PiS zgłosił trzy kandydatury: Krystyny Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Jakuba Steliny.

Gdy Anna Milczanowska (PiS) rozpoczęła prezentowanie sylwetki Krystyny Pawłowicz posłowie opozycji głośnymi okrzykami "hańba" uniemożliwili posłance dokończenie przedstawiania życiorysu kandydatki na sędziego TK. Pięciu posłów, m.in. Klaudia Jachira (KO) wzniosło też karty układające się w napis "Hańba".

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła pięć minut przerwy. Po wznowieniu obrad marszałek powiedziała, że posłowie ci swoim zachowaniem naruszyli powagę Sejmu.

Swoim wybitnym dziełem Jachira pochwaliła się od razu w mediach społecznościowych:

Podczas prezentowania życiorysu Stanisława Piotrowicza posłowie opozycji skandowali: "precz z komuną".