Zgrupowanie zainaugurowano 19 listopada br. uroczystą zbiórką ćwiczących z udziałem Zastępcy Szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk. Andrzeja Kupisa, dowódców pułków artylerii oraz przedstawicieli jednostek i instytucji zabezpieczających szkolenie.

Po zapoznaniu z najważniejszymi zadaniami tegorocznego zgrupowania przeprowadzono szczegółowy instruktaż z zasad bezpieczeństwa obowiązujących na obiektach toruńskiego ośrodka szkolenia, a następnie dowódca 23 pułku artylerii płk Grzegorz Potrzuski określił cele szkolenia i najważniejsze zadania przewidziane do realizacji przez artylerzystów z Bolesławca.

Bezpośrednio po zbiórce pododdziały przystąpiły do realizacji szkolenia bojowego. Podczas zajęć ze strzelania i kierowania ogniem podwładni ppłk. Piotra Kobyłeckiego, dowódcy 3 dywizjonu artylerii rakietowej, doskonalili wykonywanie norm taktycznych i zadań bojowych. Przeprowadzony przez dowódcę dywizjonu trening kierowania ogniem ze strzelaniem amunicją bojową był sprawdzianem wyszkolenia obsług i sprawdzeniem umiejętności kierowania ogniem przez dowódców baterii.