Pogrzeb powstańców styczniowych, w tym dwóch przywódców zrywu – Zygmunta Sierakowskiego i Konstantego Kalinowskiego, straconych na wileńskim Placu Łukiskim i pogrzebanych przez władze carskie w tajemnicy przed bliskimi i mieszkańcami miasta – odbędzie się z udziałem delegacji państwowych Polski, Ukrainy, Łotwy.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w Katedrze Wileńskiej, gdzie zostanie odprawiona Msza święta pod przewodnictwem biskupów Litwy, Polski i Białorusi. Następnie przewidziane jest przemówienie prezydentów Litwy i Polski, po czym kondukt żałobny wyruszy w stronę Cmentarza Rossa, gdzie w centralnej kaplicy spoczną powstańcy.

Pamięć o powstańcach zostanie także uczczona biciem wileńskich dzwonów ok. godz. 12.30 czasu polskiego (13.30 czasu litewskiego) oraz równoległym biciem dzwonu Zygmunt w katedrze na Wawelu.