We wtorek 19 listopada odbyło się uroczyste rozpoczęcie zgrupowania. Dowódca uroczystości mjr Jacek Żołnowski złożył meldunek Zastępcy Szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii płk dypl. Andrzejowi Kupisowi o gotowości ćwiczących pułków artylerii do rozpoczęcia zgrupowania. Po podniesieniu flagi państwowej i odegraniu Mazurka Dąbrowskiego głos zabrał płk Andrzej Kupis. Następnie odbył się instruktaż z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ppoż. oraz  zachowania szczególnej ostrożności podczas ćwiczenia na obiektach szkoleniowych, którego udzieliły osoby funkcyjne z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia.  Przedstawiciel Żandarmerii Wojskowej przestrzegł żołnierzy pod kątem bezpieczeństwa poruszania się pojazdów i sprzętu po drogach użytku publicznego, kładąc szczególny nacisk na trzeźwość i rozwagę - czytamy na oficjalnym portalu pułku. 

W dalszej części dnia odbyła zbiórka sulechowskich artylerzystów, gdzie przedstawiono kierownictwo ćwiczenia, które dokona oceny wykonywanych zadań. Podczas zbiórki płk Kula wręczył dowódcom biorącym udział w ćwiczeniu zarządzenia bojowe oraz sytuację wyjściową. Pierwszoplanowymi pododdziałami, które zostaną poddane ocenie są: 1 dywizjon artylerii samobieżnej oraz batalion logistyczny. Planowane zakończenie sprawdzenia umiejętności przez pododdziały przewidziane jest na piątek 22 listopada, po którym zostanie dokonana analiza, omówienie oraz przedstawienie wniosków z manewrów - podaje 5. PA.