Stanowiska dowodzenia 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej i 2 Brygady Zmechanizowanej ze Złocieńca rozpoczęły ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo. To kolejne ćwiczenie realizowane z wykorzystaniem systemu JCATS (Joint Conflict and Tactical Simulation). JCATS nie sprawdza wyszkolenia bojowego żołnierzy, lecz umiejętności planowania, dzięki czemu można ocenić, czy wydawane podczas działania rozkazy można zrealizować w warunkach bojowych - podaje oficjalny portal 12. SDZ. 

Podczas ćwiczenia wirtualne pododdziały dowodzone przez realnych dowódców poruszają się na mapach cyfrowych, co sprawia, że działania ćwiczących sztabów są maksymalnie zbliżone do rzeczywistych. System uwzględnia, obok terenu i czasu, możliwości techniczne pojazdów, posiadane zapasy paliwa, amunicji, żywności, a nawet wytrzymałość żołnierzy - czytamy. 

Głównym ćwiczącym jest 2 Brygada Zmechanizowana ze Złocieńca. Ogółem w ćwiczeniu „ANTYLOP@-19” bierze udział kilkuset żołnierzy, nie tylko ze złocienieckiej brygady. Złocienieckich Piłsudczyków wspierają żołnierze z jednostek bezpośrednio podległych dowódcy 12. Dywizji.