Medal NATO to międzynarodowe odznaczenie wojskowe, nadawane przez Sekretarza Generalnego żołnierzom za ich udział w operacji międzynarodowych sił wsparcia bezpieczeństwa NATO.

W tym szczególnym dniu na zbiórce stanęli żołnierze wszystkich nacji biorących udział w misji. Dekoracji medalami podczas uroczystości zorganizowanej w bazie At. Taji dokonał generał dywizji Dany Fortin - dowódca NATO MISSION IRAQ, przy współudziale dowódcy PKW Irak płk. Marcina Adamskiego.

Miłym akcentem kończącym uroczystość było wyróżnienie Polskiego oficera – dowódcy plutonu ochrony pamiątkowym dyplomem NMI. Uzasadniając wyróżnienie, generał Fortin stwierdził, że dowodzony przez niego pluton ochrony zapewnił żołnierzom Mobilnego Zespołu Treningowego oraz Zespołowi Doradców możliwość bezkolizyjnego wykonywania zadań przewidzianych mandatem misyjnym.