Kontrakt zlecony firmie joint venture Eurospike przez Federalne Biuro ds. Wyposażenia, Technologii Informatycznych i Wsparcia Eksploatacji Bundeswehry (BAAINBw) został podpisany 18 listopada, w siedzibie resortu obrony Niemiec w Koblencji. Wyrzutnie oraz pociski mają być produkowane w Niemczech przez niemieckie przedsiębiorstwa. Warto zauważyć, że w skład spółki joint venture która ma realizować ten kontrakt, wchodzą Rafael Advanced Defense Systems Ltd. oraz Diehl Defence GmbH & Rheinmetall Electronics GmbH.