Zarysowany został klarowny obraz trzech filarów, na których wspierać się będzie praca nowego rządu: rodzina, wolność, normalność. Wielokrotne podkreślenie wartości rodziny, tego, że rząd nie pozwoli na eksperymenty na niej, to ukłon w stronę twardego elektoratu, ale także dowód, że wyciągnięto wnioski z badań elektoratu. Znalazło się też sporo wątków skierowanych do elektoratu umiarkowanego. Dziś PiS podkreśla, że wolność to podstawa działania tego rządu. To wyjście naprzeciw potrzebom elektoratu wielkomiejskiego i młodzieży. Najważniejszą rzeczą wydaje się jednak podkreślenie normalności, pokazanie, że ci, którzy dziś rządzą, którzy reformują Polskę, którzy dziś budują jej pozycję na arenie międzynarodowej – to jest normalność, a nie to, co prezentuje opozycja, czyli negowanie wszystkiego i donoszenie na Polskę. To przemówienie pokazuje skalę sukcesu PiS przez ostatnie cztery lata, a zarazem możliwości, jakie wynikają z kolejnych czterech lat rządów.