Polska Akcja Humanitarna przypomina, że działania związane z dostępem do czystej wody to nie tylko budowanie studni. To także dbanie o to, aby woda, z której korzysta społeczność, nie została skażona, chociażby przez nieodpowiednio zabezpieczone ścieki.

Dostęp do sanitariatów pozwala zachować ludziom godność, daje poczucie bezpieczeństwa i prywatności, a przede wszystkim umożliwia zachowanie zdrowia. Jest to szczególnie ważne dla osób, które konflikt zbrojny czy katastrofa naturalna zmusiły do ucieczki. Możliwość skorzystania z toalety i umycia rąk pod bieżącą wodą daje namiastkę normalności w takich kryzysowych sytuacjach.
- tłumaczy Anna Budzyńska-Sieczkowska z PAH

Polska Akcja Humanitarna działając w tym kierunku buduje sanitariaty i ujęcia wody, kontroluje stan wody, a w sytuacjach szczególnie trudnych dystrybuuje środki uzdatniania wody. Współpracuje też ze społecznościami, kształcąc lokalnych promotorów higieny.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że obecnie dwa miliardy osób na świecie nie ma dostępu do nawet najprostszego sanitariatu, a co dziesiąty człowiek na świecie spożywa żywność, która miała styczność z zanieczyszczoną wodą