Misja patrolu rozminowania 25. BKPow. jest szczególna. Wymaga dobrego przygotowania żołnierzy pod względem znajomości zasad oczyszczania terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, dlatego saperzy, oprócz prowadzonych zajęć profilaktycznych, wciąż sami doskonalą swoje umiejętności — podaje oficjalny portal 25. BKPow.

Szkolenie odbywało się w dwóch etapach. Pierwszy dzień to szkolenie teoretyczne w sali wykładowej, na którym były poruszane zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas akcji interwencyjnego oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Dzień szkoleniowy zakończył się egzaminem z wiedzy saperskiej, który wszyscy pozytywnie zaliczyli i mogli przystąpić do zajęć praktycznych — czytamy. 

Drugi dzień zdominowało szkolenie praktyczne. Żołnierze rozpoczęli je od wykonania zapalnika lontowego i wysadzenia ładunku materiału wybuchowego. Następnie przeszli do wykonywania sieci z lontu detonującego, elektrycznych i systemu detonacji ciągłej w różnych układach. Celem szkolenia było doskonalenie technik niszczenia przedmiotów wybuchowych niebezpiecznych podjętych w trakcie oczyszczania terenu.