Obrazy te zajmują szczególne miejsce w na kartach polskiej historii i kultury Były one pokazywane na Wystawie Światowej w Nowym Jorku w 1939 r. w polskim pawilonie składającym się wówczas aż z 12 sal!  W ramach przygotowań do obchodów 80. rocznicy wystawy udało nam się sfinansować konserwację 30 obrazów, które publiczność może podziwiać w trakcie specjalnie zorganizowanej wystawy czasowej.

– powiedziała Dorota Janiszewska-Jakubiak, dyrektor Instytutu POLONIKA. 

Prace  przeprowadzone przez konserwatorów z  firmy Parma Conservations obejmowały szereg działań przywracających obrazom ich dawny blask, m.in. oczyszczenie lica obrazów z kurzu i pożółkłego werniksu, uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej, naciągnięcie na nowe krosna, naprawę konstrukcji ram, ponowne oprawienie i zabezpieczenie przed zniszczeniami w przyszłości. 

Wśród odnowionych obrazów są dzieła Olgi Boznańskiej, Stanleya Appenzellera, Jana Styki, Stanisława Borysowskiego, Leonarda Pękalskiego, Czesława Rzepińskiego, Michaliny Krzyżanowskiej, Tadeusza Cieślewskiego, Leona Dołżyckiego, Andrzeja Pronaszki, Zygmunta Radnickiego, Stanisława Grabowskiego i Ireny Pokrzywnickiej. Konserwacji została poddana również drewniana polichromowana płaskorzeźba „Pejzaż miasta” nieznanego autora.

Więcej informacji na temat bieżącej działalności Instytutu można znaleźć na stronie internetowej www.polonika.pl.