Po zapoznaniu stanu osobowego z warunkami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wykonywania zadania ogniowego oraz wzajemnym zapoznaniu się z bronią będącą na wyposażeniu obu armii, przyszedł czas na zajęcia praktyczne. Ważnym elementem szkolenia była tzw. praca na broni, a właściwie różnice, jakie występują w procesie szkolenia obu armii. Każda z nacji przekonywała się do pewnych rozwiązań, które mogą być przydatne podczas potrzeby użycia broni w warunkach zagrożenia bojowego — czytamy na portalu DO RSZ. 
 

Zajęcia ogniowe które wspólnie zrealizowaliśmy z żołnierzami Czeskiej Grupy Zadaniowej NATO MISJA IRAK, były ważnym doświadczeniem szkoleniowym. Oprócz możliwości zapoznania się z umiejętnościami strzeleckimi naszych południowych sąsiadów oraz wyminą doświadczeń, nawiązaliśmy cenne przyjacielskie kontakty 

– stwierdził dowódca plutonu ochrony PKW Irak.