Na pewno drogą do tego nie jest ograniczenie się tylko do pomysłów dotyczących kwestii socjalnych. W Europie w ostatnich latach obserwujemy dosyć wyraźny trend wzrostu poparcia dla partii zdecydowanych, zradykalizowanych i dających swoim wyborcom jasne, jednoznaczne odpowiedzi na zadawane przez nich pytania. Mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość w ciągu następnych czterech lat będzie dążyło do jeszcze lepszej zmiany oraz zachowa pamięć o swoich prawicowych i antykomunistycznych korzeniach.
Odejście od tego nurtu bowiem, mili Państwo z partii rządzącej, spowoduje, że nie przekonają Państwo wyborców. Nie wystarczą tylko programy socjalne, bo Włodzimierz Czarzasty wymyśli znacznie bardziej atrakcyjne. A bez woli konsekwentnej zmiany kraju pogrążą się Państwo w nijakości. A to nie wróżyłoby najlepiej.