Po inauguracji spotkania, dowódca dywizji zdefiniował problemy i zagadnienia, które następnie były poddane pod dyskusję. W programie konferencji znalazły się trzy panele szkoleniowe w tym dotyczące szkolenia kandydatów do służby wojskowej oraz żołnierzy rezerwy, szkolenia wojsk oraz wojennego systemu dowodzenia - podaje oficjalny portal lubuskiej dywizji. 

Ważnym elementem narady były metodyczne zajęcia pokazowe, mające służyć sprawdzeniu organizacji i wyposażenia stanowisk dowodzenia pododdziałów. Zadaniu musieli sprostać dowódcy batalionów dowodzenia podległych jednostek wojskowych z: 10BKPanc, 34. Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania oraz 17. Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza oraz dowódcy kompanii/baterii/plutonu dowodzenia z 23. pułku artylerii z Bolesławca, 4 pułku przeciwlotniczego z Sulechowa i 11. batalionu remontowego z Żagania - czytamy. 

Narada przebiegła zgodnie z założonym planem i przyniosła konstruktywne wnioski, rekomendacje i zadania.