W dyskusji chodzi jednak o coś więcej niż wyrażenie własnej opinii lub tzw. narracji partii, z którą się sympatyzuje; chodzi o poszukiwanie prawdy i najbardziej optymalnych rozwiązań. Każdemu uczestnikowi debaty należy się szacunek. Natomiast wcale nie wszystkie poglądy zasługują na szacunek; należy się do nich odnosić adekwatnie: niektóre szanować i akceptować, z innymi polemizować, a jeśli są głupie i szkodliwe, potępiać je itd. Pamiętać wszelako należy przy tym, że polemizuje się z poglądami, a nie z osobami.