Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) – Naczelne Dowództwo Sojuszniczych Sił Europy - jest siedzibą Sojuszniczego Dowództwa ds. Operacji (Allied Command Operations - ACO), jednego z dwóch dowództw strategicznych NATO. Odpowiada za koordynację wszystkich operacji, podejmowanych przez siły Sojuszu zarówno na terytorium traktatowym, jak i poza nim.

W trakcie rozmów sztabowych, którym przewodniczył zastępca SACEUR generał Sir James Everard dyskutowano na temat infrastruktury wojskowej, pozwalającej na sprawne przemieszczanie i stacjonowanie sił sojuszniczych w Europie. Poruszone zostały także kwestie systemu dowodzenia sojuszniczych elementów odstraszania, które rozmieszczone są na wschodzie Europy.

Podczas pobytu w Mons gen. Andrzejczak spotkał się także z polskimi żołnierzami służącymi w SHAPE oraz w Polskim Narodowym Przedstawicielstwie Wojskowym (PNPW).

W strukturach Dowództwa Sojuszniczego Sił NATO w Europie oraz w PNPW służy ponad stu polskich żołnierzy.