Według planu szkoleniowego jednostki obrony powietrznej Uzbekistanu oraz sił powietrznych przeprowadziły udane testy systemu obrony przeciwlotniczej na poligonie zlokalizowanym w wilajecie nawojskim. Systemom HQ-9 udało się strącić bezzałogowce, które były próbnymi celami. Podczas ćwiczeń system FD-2000 był wspierany przez system kierowanych pocisków rakietowych ziemia-powietrze S-125 Newa (Pechora-2M). Systemy te były ochraniane przez transportery opancerzone BTR-80 oraz oddziały piechoty.

System HQ-9 ma zasięg rażenia wynoszący 250 km. Pociski osiągają prędkość 4.2 Ma, natomiast ich pułap wynosi 27 km. Do trafienia w cel wykorzystują system inercyjny oraz samonaprowadzanie aktywne.