A to przecież kolejne jego dzieło, nie można zapominać, jak ogromną rolę odegrała w tej materii współtworzona przezeń jeszcze w solidarnościowym podziemiu wydawniczym „Arka” (później przemianowana na „Arcana”) i powiązane z nią wydawnictwo. A polskość opiewana przez prof. Nowaka ma tę najpiękniejszą nutę z dobrych czasów I Rzeczypospolitej, streszczającą się w słynnym zawołaniu: Wolni z wolnymi, równi z równymi! Wśród owych wolnych i równych pan profesor jest zaiste primus inter pares!