Po drugie, unowocześnianie armii. Szybkie! Po trzecie, trzeba zrobić wszystko, nie oglądając się na UE, aby sądy w Polsce były naprawdę sprawiedliwe. Po czwarte, usunąć resztki komunizmu z naszego życia i nauczyć obywateli prawdziwej wersji historii. Bo jak na razie idzie to bardzo opornie i nie wszyscy wydają się równie mocno zaangażowani w ten proces... Po piąte, i wcale nie ostatnie, inwestycje! Za cztery lata oczekiwałbym funkcjonującego przekopu Mierzei Wiślanej, zaawansowanych prac budowlanych przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego i jego sieci kolejowo-drogowej oraz wielu nowych kilometrów dróg. Oraz funkcjonującego systemu poboru opłat drogowych. Bo jak na razie, o ile CPK rozwija się prawidłowo, to reszta infrastruktury jest na poziomie podobnym do tego z czasów rządu PO-PSL, a przecież nie o to chodziło… I pamiętać o Smoleńsku!