Tam będziemy wspólnie świętować. Swoje obchody organizuje Kancelaria Prezydenta RP w Warszawie na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, zagospodarowuje Krakowskie Przedmieście, proponując liczne imprezy, włącznie ze wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych. Co do Marszu Niepodległości, oczywiście jeżeli któryś z klubów zamierza w nim uczestniczyć, powinien to robić pod swoim banerem i unikać występowania przy hasłach nielicujących z polską tradycją, a także kartą klubów. Musimy być szczególnie uważni ze względu na to, że znaczna część organizatorów Marszu Niepodległości jest zaangażowana w konkurencję polityczną wobec obecnego obozu władzy, a tej konkurencji wspierać nie chcemy. Natomiast sam Marsz to piękna idea i jeżeli ktoś chce w nim uczestniczyć, powinien to robić pod własnym banerem i pilnować, żeby nie zestawiono go z rzeczami, które nie mają nic wspólnego z tym, o co walczymy.