Publikacja w wersji tradycyjnej już się ukazała – 1 tysiąc egzemplarzy trafi do lokalnych środowisk (np. gmin, organizacji pozarządowych), które dbają o miejsca związane z historią. Przygotowywana jest bezpłatna wersja internetowa – dla wszystkich zainteresowanych.

Album powstał dzięki zaangażowaniu różnych organizacji i osób fizycznych, które nadesłały propozycje miejsc wartych zamieszczenia w albumie. Wpłynęło ok. 200 zgłoszeń, z których najbardziej zadbane znalazły się w publikacji.

To piękny zbiór przykładów z naszej małopolskiej, lokalnej historii i dowodów autentycznej radości Małopolan z odzyskania przez Polskę niepodległości. 

– powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Album „Małopolski szlak pamięci o roku 1918” Małopolski Urząd Wojewódzki przygotował wraz z krakowskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

W albumie przedstawiamy działania finansowane lub współfinansowane przez oddział IPN w Krakowie: pomniki, tablice pamiątkowe, a także remonty obiektów już istniejących. 

– powiedział o części albumu przygotowanej przez IPN dyrektor krakowskiego oddziału Filip Musiał. Dodał też, że te upamiętnienia są kontynuacją działań naszych przodków, którzy w II Rzeczpospolitej dążyli do uwiecznienia fenomenu 1918 roku.