Mamy najnowsze dane dotyczące stopy bezrobocia na koniec października, to są dobre dane, bezrobocie utrzymuje się na tym samym poziomie co we wrześniu i wynosi 5,1 proc."

- powiedział wiceminister Szwed.

Ze wstępnych danych resortu wynika, że liczba bezrobotnych w końcu października 2019 r. wyniosła 841,9 tys. osób i w porównaniu z końcem września 2019 r. spadła o 9,3 tys. osób (o 1,1 proc.). W tym samym okresie ubiegłego roku (październik 2018 – wrzesień 2018) zanotowano spadek liczby bezrobotnych również o 1,1 proc.

Mimo że wskaźnik bezrobocia w kraju nie zmienił się, to w 10 województwach stopa bezrobocia spadła o 0,1 punktu procentowego. W pozostałych sześciu województwach bezrobocie się nie zmieniło.

Najniższa stopa bezrobocia (2,8 proc.) utrzymuje się w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (8,6 proc.).

Szwed podkreślił, że wskaźnik bezrobocia w październiku był najniższy od 30 lat, a najbardziej zbliżony zanotowano w październiku 1990 r. (5,5 proc.).