Zarząd Zieleni Miejskiej chce w ten sposób wprowadzić zmiany w prezentowanych ogrodach miejskich. Na początku eksperyment zostanie przeprowadzony na Plantach, w ten sposób pokazując nowe podejście do zieleni miejskiej.

Zgodnie z założeniami w Ogrodzie Wawel, obejmującym obszar Plant między ulicami Podzamcze i Franciszkańską wzdłuż ul. Straszewskiego, liście opadające z drzew jesienią nie będą zbierane. Uprzątnięte zostaną dopiero na wiosnę.

Pozwoli to na bezpieczne przezimowanie m.in jeży, jednocześnie cześć liści będzie stanowić naturalny nawóz dla drzew i innych roślin

- wyjaśnił dyrektor ZZM Piotr Kempf.

Jak donosi dyrektor ZZM koszenie trawy w przyszłym roku zostanie ograniczone do trzech takich zabiegów: późną wiosną w czerwcu, latem w sierpniu i wczesną jesienią na przełomie września i października. Pozwoli to na wzmocnienie roślin runa Plant, a także ograniczy ilość spalin emitowanych w centrum miasta.

Jeśli wygląd tej części Plant spodoba się krakowianom, to podobne zasady zostaną wdrożone w ciągu 2-3 lat na całym obszarze tego staromiejskiego obszaru zielonego.

Planty Krakowskie są ogrodem miejskim, który otacza najstarszą część miasta. Powstały na początku XIX wieku w miejscu pozostałości średniowiecznych murów, fosy i bagien. Planty obsadzano drzewami, wśród których dominują kasztanowce, wytyczono trawniki i alejki.

Planty są jednocześnie jednym z większych krakowskich parków (ok. 20 ha, obwód ponad 4 km). Podzielono je na osiem ogrodów, których nazwy odnoszą się do położonych w sąsiedztwie obiektów i miejsc: Dworzec, Barbakan, Florianka, Pałac Sztuki, Uniwersytet, Wawel, Gródek, Stradom.

Od początku istnienia nowego miejskiego ogrodu planowano stawianie tam pomników wielkich postaci Polski i Krakowa. Pierwszy został w ten sposób wyróżniony założyciel Plant – Florian Straszewski, członek krakowskiego Senatu. W kolejnych latach postawiono m.in. pomniki: Michała Bałuckiego, lirnika Bojana, Jadwigi i Jagiełły, Lilli Wenedy, Artura Grottgera, Mikołaja Kopernika, Grażyny i Litawora oraz Tadeusza Boya-Żeleńskiego.