Nie wiadomo jeszcze, czy poprawka rozszerzająca czynne prawo wyborcze zostanie poddana pod głosowanie, a jeśli tak, to czy uzyskałaby poparcie. Zgłaszane wątpliwości dotyczą zarówno samego faktu przyznania prawa wyborczego obywatelom innych państw, co poza wyborami lokalnymi nie jest praktykowane w innych krajach, jak i niewystarczającego czasu na uaktualnienie list wyborczych.

Według źródeł rządowych, jeśli taka poprawka zostałaby przyjęta, rząd zapewne wycofa projekt ustawy o wyborach 12 grudnia.

Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii mieszka ok. 3 milionów obywateli państw unijnych, z czego około połowa ma status osoby osiedlonej. W przypadku Polaków, których na koniec 2018 roku było w tym kraju nieco ponad 900 tys., liczba złożonych wniosków wynosi obecnie 347,3 tys.