Dziękczynieniu, które miało miejsce w katedrze poznańskiej, przewodniczył i homilię wygłosił abp Ludwig Schick, arcybiskup Bambergu.

Abp Gądecki na początku mszy św. powitał obecne na Eucharystii delegacje oraz zgromadzonych wiernych. Przypomniał też historię osadników bamberskich, którzy przybyli do Wielkopolski na początku XVIII w. "Przez wiarę przywędrowali do ziemi obiecanej jako ziemi obcej jak Abraham" - powiedział.

Abp Ludwig Schick, który przewodniczył mszy św., mówił w homilii o potrzebie szerzenia pokoju między ludźmi i narodami oraz głoszenia Ewangelii.

300-lecie osiedlenia się osadników z Bambergu w Poznaniu jest wspomnieniem udanej migracji i integracji. Jest też wspomnieniem dobrego sąsiedztwa i owocnej wymiany między Polakami a Niemcami. Wszyscy chrześcijanie są ochrzczeni i posłani, by - jak głosi motto tego Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, października 2019 r. - przyczyniać się do pokoju i dobrobytu wszystkich ludów i narodów, przede wszystkim przez wytrwałą modlitwę. Świętujmy ten jubileusz także jako zobowiązanie do pokojowego współistnienia Polaków i Niemców"

- powiedział abp Schick.

Podczas uroczystości zostały wręczone medale jubileuszu 300-lecia osadników bamberskich abp. Stanisławowi Gądeckiemu i abp. Ludwigowi Schickowi.

Mszę św. transmitowało archidiecezjalne Radio Emaus.