Główny cel tego przedsięwzięcia to integracja i lepsze poznawanie się młodzieży po obu stronach granicy, ale też szersza prezentacja młodzieży z polskich środowisk na Białorusi kultury polskiej i ułatwianie dostępu do niej - poinformowała koordynator projektu Katarzyna Karpińska z Muzeum Rzeźby im. Alfonsa Karnego w Białymstoku.

Muzeum Rzeźby to jeden z oddziałów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

W zajęciach brała udział białostocka młodzież zainteresowana sztuką oraz uczniowie z Polskiej Społecznej Szkoły im. św. Jana Pawła II w Grodnie.

W sobotę uczestnicy zajęć byli m.in. na warsztatach fotograficznych inspirowanych drewnianą architekturą Białegostoku. W niedzielę po południu w muzeum otwarto wystawę na temat projektu, pokazywane są też prace wykonane przez dzieci. Zaprezentowano wydawnictwo "Opowieści z muzeum" (autorki: Edyta Ślączka-Poskrobko i Martyna Sianko) z opowieściami muzealnymi. Część tekstów napisali muzealni edukatorzy, a niektóre - uczestnicy projektu.

Bohaterami tych tekstów są m.in. rzeźby Alfonsa Karnego. Dzieciaki stworzyły swoje opowieści z wykorzystaniem tego, co tutaj można u nas w muzeum zobaczyć. To były wymyślone historie inspirowane konkretnymi postaciami

- tłumaczy Karpińska.

Projekt "Sztuka bez granic" to cykl trwających wiele miesięcy warsztatów i zajęć. Młodzi ludzie pisali na nich teksty, brali udział w warsztatach malarskich. "Każde warsztaty opierały się o zabytki pochodzące ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i potem na podstawie tych zabytków były realizowane warsztaty z działalnością twórczą uczestników: malowali, rzeźbili, projektowali sztuki użytkowe" - mówi Karpińska. Były też warsztaty inspirowane podlaską sztuką ludową oraz warsztaty z digitalizacji zbiorów muzealnych.

Projekt, wspólnie z Muzeum Rzeźby, współorganizowały: Fundacja Polska Pomoc, działająca na rzecz wspierania Polaków na Białorusi, Polska Społeczna Szkoła im. św. Jana Pawła II w Grodnie i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

Po niedzieli w tym szpitalu uczestnicy projektu mają się spotykać z małymi pacjentami, w zajęciach terapeutycznych będą wykorzystywane "Opowieści z muzeum". - Te bajki stworzone przez dzieci (...) mają charakter terapeutyczny. Chcemy też do szpitala "przemycić" trochę sztuki Alfonsa Karnego w postaci tego naszego wydawnictwa - powiedziała Karpińska. Bohaterami tekstów są np. Fryderyk Chopin czy Mikołaj Kopernik. Zajęcia w szpitalu potrwają do końca listopada.

"Sztukę bez granic" wsparły finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.