Prezydent Duda podkreślił, że uczeni związani z KUL wnoszą stale cenny wkład w polskie życie intelektualne.

„Z zainteresowaniem wsłuchuję się w państwa opinie dotyczące czy to prawa konstytucyjnego, teorii państwa i politologii, a także filozoficznych, antropologicznych i socjologicznych przemian, które dokonują się obecnie w Polsce i na całym świecie. Ufam, że Katolicki Uniwersytet Lubelski pozostanie zgodnie ze swoją chlubną tradycją ośrodkiem w pełni niezależnej, a jednocześnie odpowiednio pogłębionej refleksji nad węzłowymi problemami współczesności”

– napisał Duda w liście, który podczas uroczystości odczytał zastępca szefa kancelarii prezydenta Paweł Mucha.

Rektor KUL, ks. prof. Antoni Dębiński podkreślił, że uniwersytet katolicki ma misję budowania chrześcijańskiej cywilizacji, oprócz prowadzenia badań, rozwijania nauki, kształtowania inteligencji, upowszechniania wiedzy, działalności usługowej.

„Są różne sposoby potencjalnego partycypowania uniwersytetu w tworzeniu takiej kultury. Może on być opiekunem i strażnikiem prawdy, kulturowym laboratorium problemów mających fundamentalne znaczenie dla życia społecznego oraz kuźnią elit”

– powiedział ks. Dębiński.

„Wbrew współczesnym modom intelektualnym uniwersytet ma trwać przy ideale pełnej prawdy i bronić prawdy przed ośmieszaniem, deformowaniem i mieszaniem z fałszem. (...) czyniąc prawdę celem działania i fundamentem etosu, uniwersytet ma być miejscem rzetelnej debaty, autentycznego dialogu i prawdziwej wspólnoty. (...) uniwersytet ma kształtować ludzi wyposażonych w kulturę intelektualną i moralną, zdolnych poprzez twórczy dialog przemieniać świat w duchu wartości chrześcijańskich”

– dodał rektor KUL.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski w wykładzie inauguracyjnym „Wiedza. Prawda. Wiara” powiedział, że efekty rozważań nad zagadnieniami filozoficznymi, zgłębianymi na KUL, mają wpływ na nauki szczegółowe, takie jak medycyna, a także na życie codzienne ludzi. „Każdy z nas przy ograniczonych zdolnościach rozumu musi podejmować decyzje oparte o wiedzę, zgodnie ze swoim sumieniem” – powiedział.

Szumowski podkreślił, że sumienie jest niezwykle istotnym obszarem, gdzie stykają się wiedza, prawda i wiara. „Sumienie to nie tylko prywatny drogowskaz każdego z nas, jak najczęściej je traktujemy, dlatego że sumienie ma niezwykle silne umocowanie w prawodawstwie polskim i nie tylko polskim. Sprzeciw sumienia, jako podstawowe prawo lekarzy, potwierdził Trybunał Konstytucyjny, orzekając w pełnym składzie w 2014 r. Niesie to bardzo konkretne i bardzo realne implikacje do życia każdego z nas, życia pacjentów i dla funkcjonowania lekarzy” – powiedział.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II powstał w 1918 r. Obecnie tworzy go osiem wydziałów (siedem w Lublinie i jeden w Stalowej Woli), zaś badania naukowe prowadzone są w ramach 20 instytutów. To nowy podział wynikający z wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Nowością też jest Szkoła Doktorska KUL.

Na uczelni studiuje ponad 10,5 tys. studentów, w tym 1,2 tys. doktorantów i 924 osób z zagranicy. Pierwszy rok rozpoczęło ponad 3,4 studentów, wśród których jest 341 cudzoziemców – najwięcej z Ukrainy i Białorusi. Po raz pierwszy na KUL-u są studenci z Albanii, Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny oraz Dominikany.

W tym roku na studia na KUL-u zgłosiło się ponad 4,6 tys. osób, 12 proc. więcej niż w ubiegłym. Kadra naukowo-dydaktyczna uniwersytetu liczy 970 osób, w tym 97 profesorów oraz 330 naukowców posiadających stopień doktora habilitowanego.

Podczas inauguracji otwarta została nowa Czytelnia Międzywydziałowa, zlokalizowana w Kolegium Jana Pawła II. Wkrótce ma rozpocząć się instalowanie systemów monitoringu w budynkach dydaktycznych uczelni, bibliotece, hali sportowej i akademikach. Zaplanowane zostały prace, które umożliwią rozpoczęcie działalności Uniwersyteckiego Centrum Medialnego. Uczelnia uzyskała pozwolenie na rozpoczęcie studiów pielęgniarskich.