Badania, będące kontynuacją prac rozpoczętych w 2017 r. doprowadziły do ujawnienia licznych szczątków ludzkich, które przekazane zostały do Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, gdzie nastąpią ich oględziny. 

Kolejny etap prac na cmentarzu Rakowickim w Krakowie prowadzony był w dniach 14–16 października 2019 r. i miał na celu odnalezienie szczątków partyzantów z oddziału NSZ/NZW kpt. Jana Dubaniowskiego „Salwy”, zgrupowania „Błyskawica” oraz oddziału „Wiarusy”, którzy polegli w walce lub zostali zamordowani na mocy wyroków Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie. W trakcie prac zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN ujawnił szczątki czterech osób, które zostaną poddane badaniom sądowo-medycznym w krakowskim Zakładzie Medycyny Sądowej.