W Jasionce k. Rzeszowa dyskutowano m.in. o międzypokoleniowej solidarności społecznej, zrównoważonym systemie finansowym, nowoczesnym biznesie – jego instytucjach i relacjach, o klimacie, energii i racji stanu, czy o sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród mówców znaleźli się m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz  Morawiecki.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP
Prezydent podczas uroczystej gali wręczył statuetki laureatom XVII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Z tej okazji podkreślił, że wyłonienie liderów, ostatecznych zwycięzców nie było łatwe. – Wszystkie te firmy są wspaniałe, a państwo jesteście wspaniałymi ludźmi i świetnymi biznesmenami o niezwykłym poczuciu odpowiedzialności – zaznaczył.

W ostatecznej rozgrywce wzięło udział ponad 120 firm. – Oszałamiające są osiągnięcia polskich firm, jeżeli chodzi o jakość i zasięg ich produkcji, a także innowacyjność. Mamy naprawdę już bardzo dobrze rozwiniętą gospodarkę, a przede wszystkim mamy niezwykle ambitnych i zdolnych ludzi – dodał prezydent.

Nagrody otrzymało łącznie siedem firm. Prezydent wręczył także nagrodę indywidualną. W kategorii lider MŚP – nagrodę otrzymała firma DELTA Zbigniew Różycki; w kategorii narodowy sukces – LPP SA; w kategorii międzynarodowy sukces – Olimp Laboratories; w kategorii odpowiedzialny biznes – sp. Marco; w kategorii firma rodzinna – sp. Ochnik; w kategorii Startup_PL – sp. Warsaw Genomics; w kategorii badania i rozwój – sp. Medical Inventi. Nagroda indywidualna powędrowała do Czesława Langa – kolarza, organizatora wyścigu Tour de Pologne.

Sukcesy dzięki polskim przedsiębiorcom i działaniom państwa
W trakcie Kongresu premier Mateusz Morawiecki wziął udział w sesji plenarnej oraz spotkał się z przedsiębiorcami, którym pogratulował, że dzięki ich działaniom produktywność Polski wzrasta. – Odnosimy sukcesy dzięki polskim przedsiębiorcom i dzięki działaniom państwa polskiego, które promuje polski przemysł i polski eksport – mówił premier.

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że sprawność instytucji państwowych, systemu podatkowego oraz wspieranie polskiego kapitału to podstawy naszej polityki gospodarczej. – Musimy znaleźć najlepsze ścieżki rozwoju dla polskiego biznesu i polskiej gospodarki. Musimy odnaleźć się w gąszczu interesów światowych i odpowiedzieć na potrzeby polskiego społeczeństwa.

W jego przekonaniu polityka obecnych władz pozwala zmierzyć się z pięcioma wyzwaniami–pułapkami i stopniowo je pokonywać: 1. demograficzną – niskiego przyrostu naturalnego; 2. rozwoju nadmiernie uzależnionego od światowej gospodarki; 3. słabości instytucji państwowych, w tym aparatu podatkowego; 4. jakości produktów – niskich marż, z powodu pozostawania na znacząco niższym poziomie rozwoju od krajów najbardziej rozwiniętych; 5. średniego rozwoju.

Przyszłość kolei, finansowanie energetyki, Hackathon, umowy biznesowe
Na polskiej kolei trwa szeroko zakrojony program inwestycyjny, który do 2023 r. pochłonie ok. 100 mld zł – poinformowano podczas jednej z debat poświęconej przyszłości kolei.

– Już nie organizujemy na kolei dwuetapowych przetargów. Dotąd zakończyliśmy lub realizujemy 70 proc. własnych inwestycji, wcześniej zaplanowanych w ramach Krajowego Programu Kolejowego – poinformował Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury. – Przyspieszyliśmy wydawanie 76 mld zł, obejmujących realizację bieżących inwestycji.

Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA, poinformował, że można już mówić o pozytywnym trendzie. W I półroczu br. z kolei skorzystało bowiem już 161 mln pasażerów, co pozwala szacować, że w całym br. kolej przewiezie jeszcze więcej podróżnych niż w 2018 r. i w poprzednich latach.

– Mamy konkretną wizję, jak PGE Polska Grupa Energetyczna będzie wyglądać za 20 lat – stwierdził wiceprezes firmy, Ryszard Wasiłek. – W związku z pakietami klimatyczno-energetycznymi UE inwestujemy w poszerzanie miksu energetycznego wykorzystywanych przez nas źródeł energii. Miks energetyczny w Polsce w 2040 r. będzie obejmował energetykę jądrową, stale poszerzający się udział odnawialnych źródeł energii, w tym nadmorskie farmy wiatrowe i fotowoltaikę, oprócz tego energetykę opartą na gazie i „zielone” bloki węglowe.

Dominik Wadecki, członek zarządu Energa SA, przewiduje, że po 2020 r. nie będzie już w Polsce nowych inwestycji z wykorzystaniem węgla, a udział OZE w naszym miksie energetycznym w kolejnych latach będzie stale wzrastał.

W AEROPOLIS Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym w ramach Kongresu 590 miał miejsce Hackathon. Podczas 24 godzin kodowania każdy uczestnik wydarzenia związany z rozwojem oprogramowania mógł podjąć się zaprojektowania rozwiązań służących zwiększeniu poziomu prywatności i bezpieczeństwa obywateli w kontekście ochrony przed zagrożeniami ze strony cyberprzestępców.

Kongres 590 stał się także okazją do podpisywania umów biznesowych. M.in. PGE Polska Grupa Energetyczna i PGE Energia Ciepła podpisały List Intencyjny z marszałkiem woj. podkarpackiego w sprawie budowy II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie. Według Ryszarda Wasiłka, wiceprezesa PGE, w najbliższym czasie komitet inwestycyjny jego firmy zaakceptuje nową inwestycję. Planowany projekt zwiększy wydajność zakładu ze 100 do 180 tys. t rocznie przetwarzanych na prąd i ciepło odpadów.