Wydarzenie miało miejsce podczas tegorocznego Kongresu 590 w Jasionce k. Rzeszowa.

– Jako wiodący producent i dostawca energii elektrycznej i ciepła w Polsce stawiamy na nowatorskie rozwiązania, w tym innowacyjne i ekologiczne technologie – podkreśla Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Celem PGE jest podejmowanie kompleksowych działań na rzecz efektywności energetycznej i realizacji idei gospodarki obiegu zamkniętego. Dowodem na to jest podpisany List Intencyjny w sprawie budowy II linii technologicznej ITPOE. Spodziewamy się, że w najbliższym czasie komitet inwestycyjny PGE zaakceptuje nową inwestycję

– mówi Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Według PGE planowany projekt zwiększy wydajność zakładu ze 100 do 180 tys. ton odpadów rocznie. Przed przystąpieniem do projektu niezbędne jest wykonanie analiz technicznych i ekonomicznych, uwzględniających aktualną i prognozowaną na najbliższe lata sytuację na rynku odpadów możliwych do termicznego przetworzenia w ITPOE.
Wybudowana przed rokiem w Rzeszowie instalacja służy unieszkodliwianiu odpadów komunalnych i pozwala na odzyskiwanie energii w nich zawartej w procesie ich termicznego przekształcania oraz produkcję energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Z wyprodukowanej energii i ciepła korzystają mieszkańcy i instytucje w Rzeszowie.

– PGE Energia Ciepła jest liderem w sektorze ciepłowniczym i jako producent ciepła i energii elektrycznej jest stałym i niezbędnym elementem infrastruktury miast i życia ich mieszkańców. Naszą ambicją jest bycie lokalnym partnerem wspierającym samorządy w rozwoju ciepłownictwa, a także w działaniach na rzecz gospodarki odpadami komunalnymi. Potwierdza to podpisanie Listu Intencyjnego dotyczącego ITPOE. Planowana budowa wpłynie na zrównoważony i niskoemisyjny rozwój Podkarpacia oraz poprawę jakości powietrza w regionie

– dodaje Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Energia Ciepła.

– Budowa II linii ITPOE w Rzeszowie wpisuje się w postanowienia aktualizowanego Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami Województwa Podkarpackiego. Celem Samorządu Województwa Podkarpackiego jest stworzenie kompletnego systemu gospodarowania odpadami, w tym stworzenie infrastruktury niezbędnej do osiągnięcia najbardziej ekologicznych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Chcemy, by nasz region był czysty ekologicznie, ale także, by nowa instalacja stała się częścią działań w ramach gospodarki Podkarpacia – dodaje Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego.

W związku z tym, że w ostatnim czasie zmieniły się regulacje dotyczące dostarczania odpadów do instalacji ich przetwarzania, PGE Energia Ciepła zobowiązana będzie ogłosić postępowanie zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych na dostawę paliwa do ITPOE.