Do 2022 r. liczba wojskowych w Siłach Zbrojnych Korei ma zostać zredukowana do 365 tys. wojskowych. Przełoży się to na reorganizację armii, w tym na zmniejszenie liczby korpusów z obecnych 8 do 6 w 2022 r., a także dywizji z obecnych 38 do 33 (w 2025 r.).

Głównym powodem wprowadzania tych zmian są problemy demograficzne. Ze względu na postępujący spadek naturalny, po 2022 r. Koreańczyków w wieku 20 lat będzie mniej niż 250 tys. Dla porównania, w 2017 r. było ich aż 350 tys. Sytuacja wymusza również zwiększenie udziału kobiet w wojsku oraz wprowadzenie robotyzacji oraz automatyzacji a także innych technologii współczesnego pola walki. W planach resortu obrony Korei jest również skrócenie czasu służby wojskowej z obecnych 21 do 18 miesięcy.