Amber Bridge 19-3 był ostanim treningiem sztabowym w tym roku. Jego założenia nie tylko łączyły w sobie wszystkie elementy ćwiczone podczas poprzednich treningów lecz zakładały również przemieszczenie i organizację elementów stanowiska dowodzenia działających na realnych odległościach. Trening był podzielony na dwie części: przygotowawczą i główną. 

Szkolenie na placu ćwiczeń PWD DWDP-W, podczas którego żołnierze dowództwa dywizji doskonalili umiejętności niezbędne do prowadzenia działań na współczesnym polu walki. Tego dnia w rejony przyszłych ćwiczeń wyjechały również Grupy Rekonesansowo – Przygotowawcze w celu rozpoznania miejsc, w których planowane było rozwinięcie elementów stanowiska dowodzenia. Następnego dnia żołnierze dowództwa przemieścili się do PWD DWDP-W by następnie, w kilku kolumnach, udać się w rejony ćwiczeń. Podczas treningu elementy stanowiska dowodzenia rozwinięte zostały na pasie ćwiczeń taktycznych Modrzewina w Elblągu oraz w Malborku. Przez kolejne dni żołnierze dowództwa doskonalili swe umiejętności w prowadzeniu działań bojowych w obronie, pracując i odpoczywając w warunkach polowych. Jednocześnie zbierali uwagi i wnioski na temat tego, co podczas przyszłych szkoleń można poprawić, by praca na stanowisku dowodzenia przebiegała jeszcze sprawniej.