W skład każdego kompanijnego modułu wchodzi 8 środków ogniowych, czyli moździerzy M120K na podwoziu kołowym KTO Rosomak oraz 4 artyleryjskie wozy dowódcze. W ramach KMO dostarczane są jeszcze seryjne wozy amunicyjne oraz wozy remontu uzbrojenia. 

Jednostki artyleryjskie zostały wyposażone w ponad 60 egzemplarzy M120K. Do 30 października br. HSW przekaże ostatni ósmy KMO RAK wraz z Artyleryjskim Wozem Remontu Uzbrojenia AWRU, realizowanym w ramach odrębnej umowy. W trakcie realizacji kontraktu na dostawę KMO RAK, specjaliści z HSW przeszkolili ponad 400 użytkowników tego nowego sprzętu w Siłach Zbrojnych RP.