Hildebrand wniósł ważny wkład przede wszystkim do aksjologii i etyki (jest współtwórcą etyki wartości), ale również do filozofii poznania, antropologii filozoficznej, fenomenologii uczuć i filozofii miłości. Jest także autorem prac teologicznych. W języku polskim ukazały się m.in. „Czym jest filozofia?”, „Metafizyka wspólnoty”, „Serce” i „Przemienienie w Chrystusie”. W „Koniu trojańskim w Mieście Boga” i „Spustoszonej winnicy” dokonał wnikliwej i krytycznej analizy współczesnej kultury oraz negatywnych zjawisk w Kościele. Po 40 latach jego diagnozy okazują się prorocze. Żyjąc przez kilkadziesiąt lat w Niemczech, był zdecydowanym krytykiem nazizmu i z tego powodu musiał emigrować, osiadając ostatecznie w USA.