Celem treningu była realizacja zadań ogólnego wsparcia ogniowego i wzmocnienia ogniem oddziałów dywizji w obronie. Trening był okazją do sprawdzenia znajomości zasad strzelania i kierowania ogniem oraz wykonywania dokumentów bojowych. Dopracowywano procedury prowadzenia TKO na środkach łączności z udziałem nowo wprowadzonego sprzętu.

Pododdziały pułku zgrywano zgodnie z przeznaczeniem w wykonywaniu zadań, a ponadto sprawdzono normy czasowe wykonywania planowych i nieplanowych zadań ogniowych.