Województwo podlaskie  jest niezwykłym zakątkiem Polski, gdzie harmonijnie współżyją mieszkańcy różnych religii: katolicy, prawosławni, wyznawcy islamu – mówił szef szkolnictwa wyższego podczas konferencji prasowej w Bielsku Podlaskim.

Od dziesiątków lat elity religijne wyznań niekatolickich kształcą się na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT), a jest to uczelnia niezwykle ważna dla prawosławnych mieszkańców Podlaskiego

- mówił wicepremier.

„Od szeregu lat akademia znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Dlatego razem z posłem Baszko przygotowaliśmy projekt nowelizacji ustawy, który zostanie skierowany do Sejmu na samym początku następnej kadencji. Zrobię to jeszcze jako ktoś, kto piastuje urząd ministra nauki i szkolnictwa wyższego – zapowiedział minister Gowin.

Wskazał, że nowelizacja ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie zagwarantuje "utrzymanie co najmniej obecnego poziomu finansowania" tej uczelni. 

Jestem przekonany, że w następnych latach ten poziom finansowania będzie systematycznie się podnosił tak, żeby elity duchowe społeczności prawosławnej i społeczności protestanckiej w Polsce były kształcone na jak najwyższym poziomie właśnie w ramach tej unikatowej w skali Europy uczelni

- powiedział.

Obecny na konferencji prasowej wicemarszałek województwa podlaskiego Stanisław Derehajło mówił, że nowelizacja ustawy jest bardzo ważna dla społeczności prawosławnej w Podlaskiem. "Każdy obywatel Polski powinien mieć możliwość i gwarancję kształcenia się, poszerzania swojej wiedzy religijnej" - dodał.

Baszko mówił, że Bielsk Podlaski jest przykładem, że "można żyć razem bardzo solidarnie, współpracować i działać na niwie religijnej, narodowościowej, gospodarczej". Zapowiedział, że jako poseł będzie się też starał o przywrócenie małego ruchu granicznego z Białorusią.