Jego zdaniem, zwiększenie limitu dla firm uprawniającego do korzystania z 9-proc. CIT z 1,2 mln euro do 2 mln euro będzie sprzyjało procesowi inwestowania w przedsiębiorstwa, a więc będzie stymulowało rozwój gospodarki.

Z drugiej strony oznacza to wzrost produktywności, a więc "uzasadnia wzrost płac, ponieważ na rozwój przedsiębiorstwa istotny wpływ mają pracownicy, którzy powinni być w sposób należyty wynagradzani

- zaznaczył.

Krysiak podkreślił, że zaproponowane w Pakiecie dla Przedsiębiorców rozwiązania są skorelowane z propagowaną przez PiS rolą państwa solidarnego i przedsiębiorczego.

Wskazał, że filozofia stawiająca w centrum gospodarstwo domowe i rodzinę jest zaprzeczeniem systemu neoliberalnego, który w centrum stawiał instytucje finansowe, korporacje czy przedsiębiorstwo.

"Obecnie wszystkie instytucje systemu gospodarczego, w tym przedsiębiorstwa, są skoncentrowane na wzrośnie dobrostanu i funkcjonowaniu gospodarstwa domowego" - powiedział.

Profesor ocenił, że dotycząca składek na ZUS ulga w wysokości średnio 500 zł dla przedsiębiorców, którzy osiągają do 10 tys. przychodu i 6 tys. dochodu jest bardzo dobrym rozwiązaniem.

Nie będzie takiej sytuacji, że przedsiębiorca ma wprawdzie przychody, ale jego dochody nie starczą nawet na opłacenie składek. Teraz dochód zawsze będzie większy niż obciążenia ZUS"

- wskazał.

Przyznał, że wprawdzie propozycja PiS nie uwzględnia tych przedsiębiorców, którzy okresowo nie osiągają dochodu, ale - jak zauważył - w takiej sytuacji przepisy pozwalają na zawieszenie działalności.