Do uczestników V Zjazdu Klubów "Gazety Polskiej" Europy Zachodniej, który odbywa się w La Ferté-sous-Jouarre pod Paryżem specjalny list skierował metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski.

Pragnę wyrazić moją wdzięczność za podtrzymywanie patriotycznego zaangażowania, tożsamości i kultury naszych Rodaków żyjących poza granicami Polski

- napisał we wstępie swojego listu duchowny i przytoczył słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane podczas jednej z jego pielgrzymek do Polski.

Bóg stoi na straży prawdy o świecie, człowieku i społeczeństwie i chroni tę prawdę przed zafałszowaniem, oraz przed wpływem współczesnych trendów i ideologii. Dlatego trzeba nam jeszcze mocniej przylgnąć do Chrystusa, wsłuchać się w Jego głos i pełnić Jego wolę, przeciwstawiając się wszystkiemu temu, co do Boga nie prowadzi

- napisał w dalszej części do uczestników Zjazdu abp Marek Jędraszewski.

"Wszystkim uczestnikom Zjazdu błogosławię i życzę odnalezienia inspiracji do podejmowania codziennych wyborów, trwania w wierności wyznawanym wartościom oraz umocnienia relacji z Bogiem" - zakończył list metropolita krakowski.

Poniżej publikujemy pełną treść listu abp. Marka Jędraszewskiego do uczestników V Zjazdu Klubów "Gazety Polskiej" Europy Zachodniej: