Poszukiwanie aktywnego systemu ochrony do 149 pojazdów CV9035NL, jakimi dysponuje Królewska Armia Holenderska, rozpoczęły się już w roku 2015. Po przeprowadzeniu szeregu analiz oraz prób i ewaluacji strona holenderska zdecydowała, że spośród pięciu systemów najlepiej wypadł Iron Fist, opracowany przez izraelskie przedsiębiorstwo Elbit Systems.

System ten ma zapewnić ochronę przed pociskami przeciwpancernymi oraz granatnikami. Dzięki sensorom zamontowanym na całym pojeździe, będzie możliwe zneutralizowanie nadlatującego zagrożenia za pomocą miniaturowych przeciwpocisków bądź wysłanie impulsów podczerwieni, dzięki którym można zmylić nadlatujący pocisk.