Natomiast Rosja cały czas jest traktowana jak kraj, który nie miał nic wspólnego z rozpoczęciem II wojny światowej. Jest oczywiste, że bez paktu Hitler-Stalin do wybuchu wojny by nie doszło, nie byłoby prawie 80 milionów ofiar śmiertelnych tego konfliktu, nie byłoby morza cierpień milionów ludzi, a potem okupacji połowy Europy przez najbardziej zbrodniczy ustrój świata. Rosja w pełni odpowiada za to, co się stało, lecz jako państwo nie rozliczyła się ze swojej przeszłości. To, że dzisiaj państwo Putina jest tak agresywne, że napada na inne kraje, wynika właśnie z nierozliczenia II wojny światowej, z niewystawienia Rosji rachunku i braku potępienia międzynarodowego za współpracę z Hitlerem i agresję w 1939 roku.