Jak informuje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, kampania organizowana była przez połączone grupy badawcze SET-242 (pn. Passive Coherent Locators on Mobile Platforms) oraz SET-258 (pn. Deployable Multiband Passive/Active Radar Deployment and Assessment in Military Scenario) działające w ramach działalności Organizacji NATO ds. Nauki i Technologii (NATO STO). Powyższym grupom badawczym przewodniczą przedstawiciele Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa oraz dr hab. inż. Piotr Samczyński, którzy pełnili rolę gospodarzy kampanii pomiarowej.

Zgodnie z nazwą kampanii pomiarowej sensory pasywne były rozmieszczone na lądzie, na samolotach oraz na okręcie Marynarki Wojennej i w czasie pomiarów obserwowały poruszające się po zaplanowanych trasach obiekty powietrzne (m. in. F-16, SU-22, CASA, samoloty ultralekkie oraz amatorską rakietę firmy Space Forest), morskie (okręt marynarki wojennej oraz kuter rybacki), a także naziemne (samochody osobowe). Dodatkowo, w ramach kampanii badano funkcjonowanie pasywnych radarów SAR (Synthetic Aperture Radar) pozwalających na obrazowanie terenu niezależnie od warunków atmosferycznych oraz wykrywanie obiektów poruszających się na powierzchni ziemi - czytamy.

Dzięki sprawnej współpracy przedstawicieli Wojsk Radiotechnicznych, Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w czasie kampanii osiągnięto unikalną możliwość weryfikacji efektów pracy badanych radarów pasywnych, poprzez jednoczesne zobrazowanie i rejestrację danych pochodzących z tych radarów, oraz z radarów aktywnych Wojsk Radiotechnicznych pracujących w systemie obrony powietrznej - podaje portal DG RSZ.