Czarny kruk ze swastyką w oku i czerwony z gwiazdą rozszarpują Orła Białego z godła Rzeczypospolitej – taką grafikę ustawił sobie w telefonie premier Morawiecki.

Pod wpisem premiera pojawiły się liczne komentarze.

„Pamiętamy i pamiętać będziemy Cześć I Chwała Bohaterom. Odeszli na Wieczną Służbę”, „Pamiętamy. Zawsze”, „Oby nigdy więcej. Silna gospodarka = silna armia = silna Polska”.

17 września 1939 r., łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na tereny II Rzeczpospolitej położone na wschód od linii Narew-Wisła-San.

Sowiecka napaść na Polskę była realizacją układu podpisanego w Moskwie 23 sierpnia 1939 r. przez ministra spraw zagranicznych III Rzeszy Joachima von Ribbentropa oraz ludowego komisarza spraw zagranicznych Związku Sowieckiego Wiaczesława Mołotowa, pełniącego jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych (premiera).

Pakt Ribbentrop-Mołotow ustalał „strefy interesów Niemiec i ZSRS” na terytorium Polski.

Po napaści ZSRS na Polskę aresztowano ponad 200 tys. osób - oficerów, policjantów, ziemian, prawników. Obywatelom II Rzeczpospolitej narzucono obywatelstwo radzieckie. Masowe wywózki na Syberię objęły 1 mln 350 tys. Polaków. Około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało uśmierconych w Katyniu, Charkowie i Miednoje.