Litewsko–Polsko–Ukraińska Brygada (LITPOLUKRBRIG) im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego jest międzynarodową jednostką wojskową, którą tworzą żołnierze trzech państw. Porozumienie w sprawie powołania brygady podpisane zostało 19 września 2014 r.

Tworzenie brygady w obecnym kształcie zajęło kilkanaście miesięcy. Pierwsi oficerowie z Litwy i Ukrainy pojawili się w lubelskiej brygadzie jesienią 2015 r. 25 stycznia 2016 r. Brygada osiągnęła tzw. Wstępną Gotowość Operacyjną i po intensywnym, rocznym szkoleniu, w styczniu 2017 r. osiągnęła tzw. Pełną Gotowość Operacyjną.

7 września 2017 r. brygada otrzymała imię Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego. We wrześniu 2018 r., po trzech latach funkcjonowania, dowództwo brygady objął płk Dmytro Bratishko, co wynika z rotacyjnej zasady obsadzania stanowisk kluczowych.