Trzy ważne programy
W opinii Andrzeja Bittela, wiceministra infrastruktury, musimy rywalizować z gwałtownie rosnącym ruchem samochodowym. Uruchomiony przez władze Fundusz rozwoju przewozów autobusowych pozwoli m.in. przybliżyć dostępność obu środków transportu - autobusów i kolei. Rozwój kolei powinien też przyspieszyć w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, dzięki któremu powstaną szybkie 1-2 godzinne połączenia kolejowe głównych miast w Polsce z CPK. Także uruchamiany program Kolej Plus przyczyni się do wsparcia rozwoju i rewitalizacji linii kolejowych, zwłaszcza o znaczeniu lokalnym i powstrzymaniu ich degradacji. Mamy dzięki tym wszystkim przedsięwzięciom szansę na znaczące wzmocnienie systemu społecznej funkcji połączeń kolejowych. Kolej realizuje także cele geostrategiczne państwa poprzez rozwój połączeń intermodalnych, rozwijających system transportu ładunków sprowadzanych do i z naszych portów morskich. Będziemy m.in. rozbudowywać terminal intermodalny w Małaszewiczach, co pozwoli na rozwój polskiej części tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku.

Nowe inwestycje na 200. dworcach
Krzysztof Mamiński, prezes  PKP SA wskazywał w dyskusji na znaczenie realizacji Programu Realizacji Inwestycji Dworcowych. Zakłada on do 2023 r. odnowę lub wybudowanie ok. 200. dworców. Na ten cel przewidziano ok. 1,5 mld zł. - Z tej liczby 105 to dworce zabytkowe, którym przywrócimy świetność, wyposażając je jednocześnie w rozwiązania zapewniające wysoką jakość obsługi podróżnych - dodał.  Program obejmuje także budowę 40. innowacyjnych dworców systemowych „ Będą one nową jakością kolejową - wykorzystamy w związku z tym wszelkie nowoczesne dostępne rozwiązania”. Prezes PKP dodał, że nowe obiekty powinny przede wszystkim spełniać oczekiwania klientów.

- Będą więc dworce z pokojami dla matek z dziećmi, będą czytelnie i miejsca, w których organizowane mogą być lokalne imprezy kulturalne. Dworzec ma być miejscem, które żyje i gdzie chętnie się przychodzi

- uważa Mamiński.


Prezes mówił także o pracach modernizacyjnych dotyczących torów i taboru. - Zakładamy, że środki z funduszy unijnych, które przeznaczamy na modernizację szlaków kolejowych, wymianę taboru i inne potrzeby PKP, w nowej unijnej perspektywie finansowej w latach 20. okażą się nie mniejsze niż w obecnej - zadeklarował. - W trakcie obecnej, do 2023 r., modernizacja obejmie 9 tys. km torów, z tego co najmniej 350 km z dostosowaniem do prędkości 200 km/godz. w ruchu pasażerskim. Do tego stawiamy na rozwój sprawnych połączeń między aglomeracjami oraz istotną poprawę w kolejowych przewozach towarowych – dodał Mamiński.

Modernizacja przewozów Intercity
Artur Resmer, członek zarządu PKP Intercity ds. finansowych, zapewnił, że jego firma podnosi jakość przewozów dla pasażerów w taborze kolejowym eksploatowanym przez spółkę.

– Na przykład instalujemy wi-fi w Pendolino. Obecnie dostęp do bezprzewodowego internetu jest w 13. pojazdach, zaś w pozostałych jednostkach instalację zakończymy do listopada br.

– zaznaczył. – Realizowany przez spółkę program „Kolej Dużych Inwestycji” zakłada, że wydatki na projekty  realizowane do 2023 r. wyniosą 7 mld zł. To inwestycje głównie w tabor, miejsca postojowe i bocznice kolejowe.

Ponad 100 km/godz. do 18. miast
Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., podkreślał w swoim wystąpieniu m.in., że już wkrótce  największe 18 miast w kraju (oprócz obecnych Katowic, Krakowa czy Łodzi, do tej grupy dołączy m.in. Białystok, Lublin i Radom) będzie połączonych szlakami kolejowymi, po których pociągi poruszają się z prędkością ponad 100 km/godz. – Dotyczy to ruchu pasażerskiego – dodał. – W ruchu towarowym dążymy do zwiększenia tzw. średniej prędkości handlowej z obecnych 28 km godz. do 40 km/godz. Chcemy także przyspieszyć związaną z tym modernizację szlaków kolejowych z Górnego Śląska do naszych portów bałtyckich.


Prezes PLK zwrócił uwagę na fakt, że wartość zakończonych już inwestycji w ramach Krajowego Programu Kolejowego sięga 10 mld zł.

– Kolejne 10 mld zł obejmuje prace, które zostały de facto zakończone i znajdują się na etapie rozliczeniowym. Zakładamy, że do połowy 2020 roku to już będzie 20 mld zł. W takim razie będziemy mieć zakończonych i rozliczonych 1/3 wszystkich inwestycji w Krajowym Programie Kolejowym

– stwierdził Merchel.

Po dodaniu inwestycji zakończonych, obecnie realizowanych i tych, które ruszą do końca I półrocza 2020 r., łączna ich wartość wyniesie ponad 60 mld zł.

Przewozy door-to-door
Zdaniem Czesława Warsewicza, prezesa PKP Cargo w koncepcji przewozów równie ważna co sama prędkość dotarcia jest kompleksowość usługi. - Chodzi o to, by dany ładunek znalazł się jak najszybciej bezpośrednio u zamawiającej go firmy. Dziś średnia prędkość techniczna realizowanych przez nas przewozów wynosi 22 km/godz., ale na poszczególnych odcinkach jest wyższa. Dlatego nasza oferta opiera się nie tylko o przewozy kolejowe, ale też o przewozy na tzw. pierwszej i ostatniej mili dowozu. Na zasadzie usługi logistycznej „door-to-door („z drzwi do drzwi”). Obejmuje ona przewóz, przeładunek, przechowanie, dowóz i odwóz - podkreślił szef PKP Cargo.