I dotyczy to nie tylko naukowców o poglądach lewicowych (choć to oni, tak jak wszędzie, są większością), lecz także tych o bardziej prawicowych czy konserwatywnych poglądach. W Polsce, co niestety pokazuje stan naszych elit intelektualnych, jest inaczej. Tu za napisanie felietonu nie po myśli liberalno-lewicowej można zostać zawieszonym. O czym to świadczy? O braku samodzielności intelektualnej niemałej części elit uniwersyteckich, które są zdolne głównie do kopiowania tego, co płynie z Zachodu, i to kopiowania bez cienia subtelności czy zrozumienia własnej sytuacji, o braku osobistej odwagi (poszedł donos, i to od lewicy, to lepiej zawiesić, żeby się nie czepiali), o hołdowaniu zasadzie „nie wychylaj się” jako naczelnemu przykazaniu administracji uczelnianej. Smutne to, ale dowodzi, że polskie uniwersytety potrzebują prawdziwej reformy, a nie jedynie lekkiego odświeżenia.