Dowódcy jednostek wojskowych bezpośrednio podlegli dowódcy 3. Flotylli Okrętów doskonalili swoje umiejętności w zakresie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia taktyczno – specjalnego na bazie szkolenia pododdziałów 9 Dywizjonu Przeciwlotniczego i 43 Bataliony Saperów. W trakcie zajęć zaprezentowane zostały kolejne etapy realizacji szkolenia ze szczególnym uwzględnieniem miejsca, roli i zadań kierownika ćwiczenia w procesie przygotowania i prowadzenia ćwiczenia z wojskami, a także metodyki prowadzenia zasadniczych elementów ćwiczenia.

W ramach przeprowadzonego szkolenia zrealizowano zadania ogniowe polegające m.in. na zwalczaniu nagle pojawiających się śmigłowców bojowych, a także nisko lecących celów powietrznych. Przeprowadzono również cykl przedsięwzięć w ramach ogłoszonego alarmu o skażeniach, a w jego następstwie całkowitą likwidację skażeń.

W trakcie szkolenia szczególną uwagę zwrócono na przepisy bezpieczeństwa podczas prowadzenia ćwiczeń z wykorzystaniem środków bojowych, zabezpieczenie logistyczne działań, właściwe przygotowanie dokumentacji szkoleniowej, a także przestrzeganie wymogów z zakresu ochrony środowiska.