Szkolenie poprowadził instruktor kapitan Tomasz Dembiński. Kurs przeznaczony był dla strzelców wyborowych oraz żołnierzy z pododdziałów rozpoznawczych i instruktorów walki wręcz. Po raz kolejny w kursie udział wzięli również żołnierze Batalionowej Grupy Bojowej NATO, którzy na co dzień współdziałają z żołnierzami brygady — podaje oficjalny portal giżyckiej brygady. 

Intensywna nauka pozwoliła żołnierzom na opanowanie umiejętności wykorzystywania noża jako broni w celu odparcia ataku w bliskim kontakcie. W trakcie zajęć żołnierze nauczyli się między innymi cięć, pchnięć, uderzeń nożem, obrony przed szantażem nożem, czy obrony przed zaborem broni — czytamy.

„Harpun” to kolejny kurs obok „Spartana” prowadzony w 15. GBZ mający na celu doskonalenie skutecznego i sprawnego posługiwania się bronią oraz poszerzania wiedzy z zakresu technik walki wręcz i samoobrony. W przyszłym tygodniu w 15. GBZ odbędzie się kurs ogólnowojskowy – Nawigator, prowadzenia orientacji w terenie w oparciu o kompas i mapę.